موبایل :  09126668593
موبایل : 09126668593
تلفن : 34648095-026
تلفن : 34648095-026
موبایل : 09125302176
موبایل : 09125302176

کاتالوگ دیزل ژنراتور پرکینز Perkins

دانلود کاتالوگ دیزل ژنراتور

لیست قیمت دیزل ژنراتور پرکینز

نمایندگی فروش دیزل ژنراتور

کاتالوگ دیزل ژنراتور پرکینز

نمایندگی رسمی دیزل ژنراتور پرکینز

شرکت رابین ژنراتور در زمینه فروش دیزل ژنراتور پرکینز Perkins در سراسر کشور فعالیت دارد که تمامی محصولات پرکینز انگلیس و قطعات یدکی ژنراتور پرکینز را با گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش در بازار ایران به فروش می رساند. شرکت رابین ژنراتور آماده همکاری با ادارات دولتی و همچنین آماده همکاری در بخش های صنعتی دولتی و خصوصی در راستای تامین ژنراتور برق مورد نیاز آنها می باشد. برای دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور پرکینز Perkins با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
 

دیزل ژنراتور پرکینز 10 کاوا

مدل موتور : 403A-11G1
برند ژنراتور : Stamford
9 الی 10 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 15 کاوا

مدل موتور : 403A-15G1
برند ژنراتور : Stamford
13 الی 15 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 22 کاوا

مدل موتور : 404A-22G1
برند ژنراتور : Stamford
20 الی 22 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 33 کاوا

مدل موتور : 1103A-33G
برند ژنراتور : Stamford
30 الی 33 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 50 کاوا

مدل موتور : 1103A-33TG1
برند ژنراتور : Stamford
45 الی 50 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 66 کاوا

مدل موتور : 1103A-33TG2
برند ژنراتور : Stamford
60 الی 66 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 72 کاوا

مدل موتور : 1104A-44TG1
برند ژنراتور : Stamford
65 الی 72 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 85 کاوا

مدل موتور : 1104A-44TG2
برند ژنراتور : Stamford
80 الی 85 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 110 کاوا

مدل موتور1104C-44TAG2
برند ژنراتورStamford
100 الی 110 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 150 کاوا

مدل موتور : 1106A-70TG1
برند ژنراتور : Stamford
135 الی 150 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 165 کاوا

مدل موتور : 1106A-70TAG2
برند ژنراتور : Stamford
150 الی 165 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 200 کاوا

مدل موتور : 1106A-70TAG3
برند ژنراتور : Stamford
180 الی 200 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 220 کاوا

مدل موتور : 1106A-70TAG4
برند ژنراتور : Stamford
200 الی 220 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 250 کاوا

مدل موتور : 1506A-E88TAG2
برند ژنراتور : Stamford
230 الی 250 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 275 کاوا

مدل موتور : 1506A-E88TAG3
برند ژنراتور : Stamford
250 الی 275 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 300 کاوا

مدل موتور : 1506A-E88TAG4
برند ژنراتور : Stamford
275 الی 300 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 330 کاوا

مدل موتور : 1506A-E88TAG5
برند ژنراتور : Stamford
300 الی 330 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 400 کاوا

مدل موتور : 2206A-E13TAG2
برند ژنراتور : Stamford
350 الی 400 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 450 کاوا

مدل موتور : 2206A-E13TAG3
برند ژنراتور : Stamford
400 الی 450 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 500 کاوا

مدل موتور : 2506C-E15TAG1
برند ژنراتور : Stamford
450 الی 500 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 550 کاوا

مدل موتور : 2506C-E15TAG2
برند ژنراتور : Stamford
500 الی 550 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 650 کاوا

مدل موتور : 2806A-E18TAG1
برند ژنراتور : Stamford
590 الی 650 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 725 کاوا

مدل موتور : 2806A-E18TAG2
برند ژنراتور : Stamford
650 الی 725 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 825 کاوا

مدل موتور : 2806A-E18TTAG5
برند ژنراتور : Stamford
750 الی 825 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 900 کاوا

مدل موتور : 4006-23TAG3A
برند ژنراتور : Stamford
800 الی 900 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1000 کاوا

مدل موتور : 4008TAG1A
برند ژنراتور : Stamford
910 الی 1000 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1125 کاوا

مدل موتور : 4008TAG2A
برند ژنراتور : Stamford
1022 الی 1125 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1250 کاوا

مدل موتور : 4008-30TAG3
برند ژنراتور : Stamford
1125 الی 1250 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1375 کاوا

مدل موتور : 4012-46TAG0A
برند ژنراتور : Stamford
1250 الی 1385 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1385 کاوا

مدل موتور : 4012-46TWG2A
برند ژنراتور : Stamford
1250 الی 1385 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1500 کاوا

مدل موتور : 4012-46TAG1A
برند ژنراتور : Stamford
1350 الی 1500 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1650 کاوا

مدل موتور : 4012-46TAG2A
برند ژنراتور : Stamford
1505 الی 1650 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1880 کاوا

مدل موتور4012-46TAG3A
برند ژنراتورStamford
1710 الی 1880 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 2028 کاوا

مدل موتور : 4016TAG1A
برند ژنراتور : Stamford
1844 الی 2028 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 2250 کاوا

مدل موتور : 4016-61TRG2
برند ژنراتور : Stamford
2000 الی 2250 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 2264 کاوا

مدل موتور : 4016TAG2A
برند ژنراتور : Stamford
2058 الی 2264 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 2500 کاوا

مدل موتور : 4016-61TRG3
برند ژنراتور : Stamford
2250 الی 2500 کاوا (KVA)
 

دانلود کاتالوگ
نام فایل کاتالوگ
دیزل ژنراتور پرکینز  توان 13 کاوا  403A-15G1
ژنراتور پرکینز توان 20 کاوا 404A-22G1
موتور دیزل ژنراتور پرکینز توان 30 کاوا 1103A-33G
موتور دیزل پرکینز با توان 45 کاوا 1103A-33TG1
دیزل ژنراتور پرکینز با توان 60 کاوا 1103A-33TG2
دیزل ژنراتور پرکینز با توان 65 کاوا 1104A-44TG1
دیزل ژنراتور پرکینز توان 80 کاوا 44TAG2-1104
دیزل ژنراتور پرکینز توان 100 کاوا  1104C-44TAG2
دیزل ژنراتور پرکینز توان 135 کاوا  1006TAG
دیزل ژنراتور پرکینز توان 150 کاوا 1106A-70TAG2
دیزل ژنراتور پرکینز  توان 180 کاوا 1106A-70TAG3
دیزل ژنراتور پرکینز توان 200 کاوا 1106A-70TAG4
دیزل ژنراتور پرکینز توان 230 کاوا 1506A-E88TAG2
دیزل ژنراتور پرکینز  توان 250 کاوا 1506A-E88TAG3
دیزل ژنراتور پرکینز توان 300 کاوا  1506A-E88TAG5
دیزل ژنراتور پرکینز توان 350 کاوا 2206A-E13TAG2
دیزل ژنراتور پرکینز  توان 455 کاوا 2506C-E15TAG1
دیزل ژنراتور پرکینز  توان 500 کاوا 2506C-E15TAG2
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس  توان 600 کاوا  مدل 2806A-E18TAG1
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس مدل توان 650 کاوا 2806A-E18TAG2
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس مدل  توان 750 کاوا  4006-23TAG2A
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس توان 800 کاوا مدل 4006-TAG3A
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس توان 910 کاوا مدل 4008TAG1A
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس توان 995 کاوا  مدل 4008TAG2
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس توان 1250 کاوا  مدل 4012-46TWG2A
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس  توان 1364 کاوا مدل 4012-46TWG3A
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس توان 1505 کاوا مدل 4012-46TAG2A
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس توان 1845 کاوا  مدل TAG1A-4016
دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس توان 2250 کاوا مدل 4016-61TRG3

دیزل ژنراتور پرکینز Perkins

شرکت پرکینز به عنوان زیر مجموعه‌ای از شرکت کاترپیلار انواع موتورهای دیزل صنعتی، کشاورزی، عمرانی و ژنراتوری را تولید می‌کند. پرکینز از توان 4 کاوا الی 2500 کاوا موتورهای بادوام و قوی را تولید می کنند که می توانند در تمام شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مخصوصا مناطق گرمسیر حتی به صورت دایم کار مورد استفاده قرار گیرند. توان این موتور ها از ۱۱ اسب بخار معادل ۸ کیلووات مکانیکی شروع شده و تا ۱۵۶۳ اسب بخار معادل ۱۱۶۶ کیلووات مکانیکی ادامه می یابد .
موتورهای دیزل قابل استفاده در ساخت انواع دیزل ژنراتور پرکینز شامل سری های ۴۰۳ – ۴۰۴ – ۱۱۰۳ – ۱۱۰۴ – ۱۱۰۶ – ۱۳۰۶ – ۱۵۰۶ – ۲۲۰۶ – ۲۵۰۶ – ۲۸۰۶ – ۴۰۰۶ – ۴۰۰۸ – ۴۰۱۲ و … می باشد .

شرح مختصری از کمپانی پرکینز 

کمپانی پرکینز انگلستان در ابتدا (سال 1932) با توجه به نیاز آن روز جامعه اروپا فعالیت خود را در زمینه موتور های دیزل با قدرت و دور بالا مخصوص کاربری های کشاورزی شروع کرد. کمپانی پرکینز از سال 1970 به عنوان تامین کننده اصلی موتورهای دیزل کمپانی CATERPILLAR آمریکا بوده است. Perkins انگلستان در ادامه فعالیت هایش از سال 1980 به طور رسمی به عنوان همکار CAT در حال فعالیت است. این دو شرکت با ادغام در یکدیگر سیاست تقسیم بازار را برای هم افزایی بیشتر و حضوری قدرتمندتر در سراسر دنیا در پیش گرفته اند. کمپانی کترپیلار و پرکینز برخی از رده محصولات را برای یکدیگر تولید می نمایند. شما با دقت در برخی از رده محصولات پرکینز (سری های 2000) میتوانید لوگو CAT را بر روی موتور دیزل پرکینز مشاهده کنید و نیز بالعکس.

دیزل ژنراتور پرکینز

پرکینز خود را متعهد به کیفیت می داند و این تعهد را سر لوحه کارش قرار داده و همچنان در این عرصه پیشتازی می کند. شرکت پرکینز با استفاده از متخصصین خبره و با تجربه ی خود هر روزه در اتاق های فکری خود به این امر می کوشد که موتورهایی با کیفیت بهترابعاد کوچک تر و کارایی و مصرف کمتر تولید کند و از علوم و فنون روز دنیا استقبال می کند. شرکت رابین ژنراتور در زمینه فروش دیزل ژنراتور پرکینز با قیمت مناسب فعالیت دارد.

 


آدرس : کرج ۴۵متری گلشهر ، خیابان ابوذر ، نبش کوچه تهرانی

شماره تماس  :  34648095-026     -     09125302176    -   09126668593

همواره رضایت شما مشتریان عزیز هدف این شرکت است. رضایت و همکاری با شما بهترین رزومه کاری برای شرکت رابین ژنراتور می باشد.
 

عکس