تلفن : 34648095-026
تلفن : 34648095-026
موبایل : 09125302176
موبایل : 09125302176

فروش و تعمیر دیزل ژنراتور پرکینز 

نمایندگی دیزل ژنراتور پرکینز 

نمایندگی فروش دیزل ژنراتور پرکینز 

تعمیر دیزل ژنراتور پرکینز 

تعمیرکار دیزل ژنراتور پرکینز 

نصب دیزل ژنراتور پرکینز 

کاتالوگ دیزل ژنراتور پرکینز

موتور برق پرکینز

قیمت دیزل ژنراتور پرکینز 

دیزل ژنراتور پرکینز Perkins

مشخصات فنی دیزل ژنراتور پرکینز

فروش دیزل ژنراتور پرکینز 

شرکت رابین ژنراتور به عنوان نمایندگی دیزل ژنراتور پرکینز Perkins در سراسر ایران ، با در اختیار قرار دادن مشخصات فنی و کاتالوگ دیزل ژنراتور پرکینز و لیست قیمت دیزل ژنراتور پرکینز سعی بر آن دارد که بهترین کیفیت ، قیمت ، گارانتی و خدمات پس از فروش را به مشتریان محترم ارائه کند. دیزل ژنراتور Perkins با بیش از ۷۵ سال با ارائه انواع دیزل ژنراتور به قشر کثیری از کسب و کارها، کمک بسزای کرده است. پرکینز با مهندسی و تکنولوژی پیشرفته اش و موتور های دیزلی با کارایی بالا در جامعه شناخته شده است.

تعمیرات دیزل ژنراتور پرکینز 

 

دیزل ژنراتور پرکینز 10 کاوا

مدل موتور : 403A-11G1
برند ژنراتور : Stamford
9 الی 10 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 15 کاوا

مدل موتور : 403A-15G1
برند ژنراتور : Stamford
13 الی 15 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 22 کاوا

مدل موتور : 404A-22G1
برند ژنراتور : Stamford
20 الی 22 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 33 کاوا

مدل موتور : 1103A-33G
برند ژنراتور : Stamford
30 الی 33 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 50 کاوا

مدل موتور : 1103A-33TG1
برند ژنراتور : Stamford
45 الی 50 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 66 کاوا

مدل موتور : 1103A-33TG2
برند ژنراتور : Stamford
60 الی 66 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 72 کاوا

مدل موتور : 1104A-44TG1
برند ژنراتور : Stamford
65 الی 72 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 85 کاوا

مدل موتور : 1104A-44TG2
برند ژنراتور : Stamford
80 الی 85 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 110 کاوا

مدل موتور1104C-44TAG2
برند ژنراتورStamford
100 الی 110 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 150 کاوا

مدل موتور : 1106A-70TG1
برند ژنراتور : Stamford
135 الی 150 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 165 کاوا

مدل موتور : 1106A-70TAG2
برند ژنراتور : Stamford
150 الی 165 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 200 کاوا

مدل موتور : 1106A-70TAG3
برند ژنراتور : Stamford
180 الی 200 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 220 کاوا

مدل موتور : 1106A-70TAG4
برند ژنراتور : Stamford
200 الی 220 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 250 کاوا

مدل موتور : 1506A-E88TAG2
برند ژنراتور : Stamford
230 الی 250 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 275 کاوا

مدل موتور : 1506A-E88TAG3
برند ژنراتور : Stamford
250 الی 275 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 300 کاوا

مدل موتور : 1506A-E88TAG4
برند ژنراتور : Stamford
275 الی 300 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 330 کاوا

مدل موتور : 1506A-E88TAG5
برند ژنراتور : Stamford
300 الی 330 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 400 کاوا

مدل موتور : 2206A-E13TAG2
برند ژنراتور : Stamford
350 الی 400 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 450 کاوا

مدل موتور : 2206A-E13TAG3
برند ژنراتور : Stamford
400 الی 450 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 500 کاوا

مدل موتور : 2506C-E15TAG1
برند ژنراتور : Stamford
450 الی 500 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 550 کاوا

مدل موتور : 2506C-E15TAG2
برند ژنراتور : Stamford
500 الی 550 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 650 کاوا

مدل موتور : 2806A-E18TAG1
برند ژنراتور : Stamford
590 الی 650 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 725 کاوا

مدل موتور : 2806A-E18TAG2
برند ژنراتور : Stamford
650 الی 725 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 825 کاوا

مدل موتور : 2806A-E18TTAG5
برند ژنراتور : Stamford
750 الی 825 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 900 کاوا

مدل موتور : 4006-23TAG3A
برند ژنراتور : Stamford
800 الی 900 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1000 کاوا

مدل موتور : 4008TAG1A
برند ژنراتور : Stamford
910 الی 1000 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1125 کاوا

مدل موتور : 4008TAG2A
برند ژنراتور : Stamford
1022 الی 1125 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1250 کاوا

مدل موتور : 4008-30TAG3
برند ژنراتور : Stamford
1125 الی 1250 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1375 کاوا

مدل موتور : 4012-46TAG0A
برند ژنراتور : Stamford
1250 الی 1385 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1385 کاوا

مدل موتور : 4012-46TWG2A
برند ژنراتور : Stamford
1250 الی 1385 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1500 کاوا

مدل موتور : 4012-46TAG1A
برند ژنراتور : Stamford
1350 الی 1500 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1650 کاوا

مدل موتور : 4012-46TAG2A
برند ژنراتور : Stamford
1505 الی 1650 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 1880 کاوا

مدل موتور4012-46TAG3A
برند ژنراتورStamford
1710 الی 1880 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 2028 کاوا

مدل موتور : 4016TAG1A
برند ژنراتور : Stamford
1844 الی 2028 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 2250 کاوا

مدل موتور : 4016-61TRG2
برند ژنراتور : Stamford
2000 الی 2250 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 2264 کاوا

مدل موتور : 4016TAG2A
برند ژنراتور : Stamford
2058 الی 2264 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز 2500 کاوا

مدل موتور : 4016-61TRG3
برند ژنراتور : Stamford
2250 الی 2500 کاوا (KVA)
 

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور پرکینز Perkins

شرکت صنایع سنگین انگلیس با نام تجاری پرکینز در سال ۱۹۳۲ در ایستفیلد انگلستان تاسیس گردید که هم اکنون در زمینه تولید موتور های درون سوز و همچنین به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت کاترپیلار انواع موتور های دیزل صنعتی، کشاورزی، عمرانی و تولید توان را تولید و عرضه می نماید. دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس امروزه جزء پر فروش ترین دیزل ها در سطح جهان مطرح بوده و بازده و دوام مناسبی را شامل می شوند. در کشور ما نیز دیزل ژنراتور پرکینز انگلستان به صورت منفرد یا به صورت کوپل شده فابریک با ژنراتور هایی همچون استمفورد پاور(stamford power)، مکالته (Meccalte) ، پاور جن (power gen) و سایر ژنراتور ها از کشور های اروپایی وارد گشته و در بازار موجود می باشد.

قیمت و مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز 

هر ژنراتور تولیدی مشخصات فنی مورد نظر خود را دارد.  دیزل ژنراتور پرکینز از رنج قدرت ۱۰ کاوا تا ۲۲۵۰ کاوا تولید می گردد. مجموعه رابین ژنراتور جهت رفاه حال خریداران گرامی اقدام به فروش دیزل ژنراتور پرکینز در انواع ظرفیت ها با ۱۲۰۰ ساعت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات نموده است. این دیزل ژنراتورها با تابلو برق دستی و تابلو برق امرجنسی ATS قابل عرضه می باشند. همچنین در داخل کشور نیز مجموعه های بزرگی همچون تراکتورسازی تبریز اقدام به تولید موتور دیزل با برند پرکینز و تحت لیسانس شرکت پرکینز با برند تجاری موتورسازان تبریز نموده اند.

انواع ژنراتور برق پرکینز

  • دیزل ژنراتور سه سیلندر پرکینز (موتور پرکینز 3 سیلندر)
  • دیزل ژنراتور چهار سیلندر پرکینز (موتور پرکینز 4 سیلندر)
  • دیزل ژنراتور شش سیلندر پرکینز (موتور پرکینز 6 سیلندر)
شرکت رابین ژنراتور نمایندگی دیزل ژنراتور پرکینز Perkins، آمادگی خود را جهت فروش انواع دیزل ژنراتور پرکینز و دیگر محصولات شرکت پرکینز، به کلیه مشتریان اعلام می نماید. پیشنهاد می گردد جهت دسترسی به بهترین و بروزترین قیمت دیزل ژنراتور پرکینز با کارشناسان واحد فروش این شرکت تماس بگیرید.
 

موتور دیزلی پرکینز

موتور سری ۴۰۰ دیزلی پرکینز
موتور سری ۱۰۰۰ دیزلی پرکینز
موتور سری ۱۱۰۰ دیزلی پرکینز
موتور سری ۱۳۰۰ دیزلی پرکینز
موتور سری ۱۵۰۰ دیزلی پرکینز
موتور سری ۲۰۰۰ دیزلی پرکینز
موتور سری ۳۰۰۰ دیزلی پرکینز
موتور سری ۴۰۰۰ دیزلی پرکینز
لیست قیمت دیزل ژنراتور برق
مشخصات موتور پرکینز 6 سیلندر

مدل های دیزل ژنراتور پرکینز انگلیس

ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۴۰۳C-11G قابلیت ایجاد توان ۹ الی ۱۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۴۰۳C-15G قابلیت ایجاد توان ۱۳ الی ۱۵ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۴۰۴C-22G قابلیت ایجاد توان ۲۰ الی ۲۲ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۳A-33G قابلیت ایجاد توان ۳۰ الی ۳۳ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۳A-33TG1 قابلیت ایجاد توان ۴۵ الی ۵۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۳A-33TG2 قابلیت ایجاد توان ۶۰ الی ۶۶ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۴A-44TG1 قابلیت ایجاد توان ۶۵ الی ۷۲ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۴A-44TG2 قابلیت ایجاد توان ۸۰ الی ۸۸ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۴C-44TAG2 قابلیت ایجاد توان ۱۰۰ الی ۱۱۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۰۰۶TG1A قابلیت ایجاد توان ۱۰۰ الی ۱۱۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۰۰۶TG2A قابلیت ایجاد توان ۱۱۰ الی ۱۲۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۰۰۶TAG قابلیت ایجاد توان ۱۳۵ الی ۱۵۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۶A-70TG1 قابلیت ایجاد توان ۱۳۵ الی ۱۵۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۶A-70TAG2 قابلیت ایجاد توان ۱۵۰ الی ۱۶۵ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۶A-70TAG3 قابلیت ایجاد توان ۱۸۰ الی ۲۰۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۱۰۶A-70TAG4 قابلیت ایجاد توان ۲۰۰ الی ۲۳۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۵۰۶A-E88TAG2 قابلیت ایجاد توان ۲۳۰ الی ۲۵۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۵۰۶A-E88TAG3 قابلیت ایجاد توان ۲۵۰ الی ۲۷۵ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۱۵۰۶A-E88TAG5 قابلیت ایجاد توان ۳۰۰ الی ۳۳۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۲۲۰۶A-E13TAG2 قابلیت ایجاد توان ۳۵۰ الی ۴۰۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۲۲۰۶A-E13TAG3 قابلیت ایجاد توان ۴۰۰ الی ۴۵۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۲۵۰۶C-E15TAG1 قابلیت ایجاد توان ۴۵۰ الی ۵۰۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۲۵۰۶C-E15TAG1 قابلیت ایجاد توان ۴۵۰ الی ۵۰۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۲۵۰۶C-E15TAG2 قابلیت ایجاد توان ۵۰۰ الی ۵۵۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۲۸۰۶A-E18TAG1 قابلیت ایجاد توان ۶۰۰ الی ۶۶۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۲۸۰۶A-E18TAG2 قابلیت ایجاد توان ۶۵۰ الی ۷۲۵ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۴۰۰۶-۲۳TAG2A قابلیت ایجاد توان ۷۵۰ الی ۸۲۵ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۴۰۰۶-۲۳TAG3A قابلیت ایجاد توان ۸۰۰ الی ۹۰۰ کاوآ
ژنراتور پرکینز انگلیس با موتور مدل ۴۰۰۸TAG1A قابلیت ایجاد توان ۹۱۰ الی ۱۰۰۰ کاوآ


آدرس : کرج ۴۵متری گلشهر ، خیابان ابوذر ، نبش کوچه تهرانی

شماره تماس  :  34648095-026     -     09125302176   

همواره رضایت شما مشتریان عزیز هدف این شرکت است. رضایت و همکاری با شما بهترین رزومه کاری برای شرکت رابین ژنراتور می باشد.
 

عکس