موبایل :  09126668593
موبایل : 09126668593
تلفن : 34648095-026
تلفن : 34648095-026
موبایل : 09125302176
موبایل : 09125302176

فروش و تعمیر ژنراتور استمفورد (Stamford)

کاتالوگ ژنراتور استمفورد

نمایندگی فروش دیزل ژنراتور استمفورد

تعمیر ژنراتور استمفورد

نصب ژنراتور استمفورد

سرویس دیزل ژنراتور استمفورد

تعمیرکار ژنراتور استمفورد

ژنراتور استمفورد

قیمت دیزل ژنراتور استمفورد

مشخصات فنی ژنراتور استمفورد

لیست قیمت ژنراتور استمفورد

کاتالوگ دیزل ژنراتور استمفورد

استمفورد یک برند انگلیسی است که خط تولید آن با همین نام معتبر در کشورهای هند، مکزیک و چین نیز با کیفیت یکسان در دنیا وجود دارد. ژنراتور استمفورد از توان 5KVA تا 3000KVA تولید می شوند. مجموعه رابین ژنراتور نمایندگی فروش، نصب و تعمیر ژنراتور استمفورد (Stamford) در سراسر کشور می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ها یاین مجموعه در تماس باشید.

تعمیرات دیزل ژنراتور استمفورد

ژنراتورهای استمفورد دارای دو دسته ی،تک بلبرینگ (single ball bearing) و جفت بلبرینگ (two ball ) جهت کاربری دیزل ژنراتور در کارخانه های استمفورد واقع در کشور های  مختلف تولید شده اند. به عبارت دیگر علاوه بر کارخانه انگلستان این ژنراتورها در کارخانه هند، چین، برزیل و … نیز  ساخته شده اند. این خطوط تولید ژنراتور در کشور های فوق ، تحت لیسانس و نظارت کارخانه اصلی ژنراتورهای  استمفورد در انگلستان تولید می شوند.
 

ژنراتور استمفورد 8.3 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI044D
7.5 الی 8.3 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 10 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI044E
8.5 الی 10 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 13.8 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI044F
12.5 الی 13.8 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 16.5 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI044G
15 الی 16.5 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 19.3 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI044H
17.5 الی 19.3 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 22 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144D
20 الی 22 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 27.5 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144E
25 الی 27.5 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 30 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144F
27.5 الی 30.3 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 33 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144G
30 الی 33 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 35 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : BCI184G
31.3 الی 35 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 38.5 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144H
35 الی 38.5 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 45 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144J
40 الی 45 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 47 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144K
42.5 الی 46.8 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 47 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224C
42.5 الی 47 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 55 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224D
50 الی 55 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 66 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224E
60 الی 66 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 80 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224F
72.5 الی 80 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 95 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224G
85 الی 94 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 110 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274C
100 الی 110 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 130 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274D
114 الی 130 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 140 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274E
130 الی 142 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 160 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274F
152 الی 167 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 200 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274G
186 الی 206 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 225 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274H
205 الی 227 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 250 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCDI274J
230 الی 250 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 275 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274G
186 الی 206 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 268 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI444C
250 الی 268 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 346 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI444D
315 الی 346 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 346 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI434D/444D
315 الی 346 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 400 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI444E
352 الی 400 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 450 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI444F
400 الی 450 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 500 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI544C
451 الی 501 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 550 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI544D
509 الی 556 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 550 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI534D/544D
509 الی 556 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 650 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI544E
570 الی 651 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 700 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI544F
620 الی 738 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفرد 800 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI634G
750 الی 850 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 1000 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI634H
910 الی 1000 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 1125 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI634J
1000 الی 1125 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 1220 کاوا

برند ژنراتور: Stamford
مدل ژنراتور: HCI634K
1110 الی 1220 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 1350 کاوا

برند ژنراتور: Stamford
مدل ژنراتور : PI734A
1260 الی 1350 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 1500 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734B
1400 الی 1500 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 1660 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734C
1550 الی 1660 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 1770 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734D
1650 الی 1770 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 2035 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734E
1900 الی 2035 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 2230 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734F
2080 الی 2230 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

ژنراتور استمفورد 2360 کاوا

برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734G
2200 الی 2360 کاوا (KVA)

دانلود کاتالوگ

انواع مدل‌های ژنراتور استمفورد

سایت‌ها و کاتالوگ‌های مختلف طبقه‌بندی مختلفی از انواع ژنراتور بیان کرده‌اند. یکی از گروه‌بندی‌های ژنراتور استامفورد، طبقه‌بندی بر اساس نوع و تعداد بلبرینگ شافت است که در کوپله کردن ژنراتور نحوه کوپله متفاوت خواهد بود.
  • ژنراتور استامفورد تک بلبرینگ
  • ژنراتور استامفورد جفت بلبرینگ
نوع دیگری از تقسیم‌بندی ژنراتور، تقسیم‌بندی بر اساس تعداد فاز است. ژنراتور استامفورد در دو نوع سه فاز و تک‌فاز  عرضه می‌شود که بیشترین نوع موجود در بازار ژنراتورهای سه‌فاز است که انواع آن عبارت است از:
  • ژنراتور سه‌فاز ۲ پل
  • ژنراتور سه‌فاز ۴ پل
  • ژنراتور سه‌فاز ۶ پل
  • ژنراتورهای دریایی: سه‌فاز ۲ پل و سه‌فاز ۴ پل

دیزل ژنراتور استمفورد

ژنراتور استمفورد (stamford) قابلیت کوپل شدن با انواع موتور دیزل ها را داشته و بیشتر به صورت کوپل شده مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. از نمونه های ژنراتور های استمفورد کوپل شده می توان به دیزل ژنراتور پرکینز استمفورد (stamford)، دیزل ژنراتور ولوو استمفورد (stamford) و دیزل ژنراتور کامینز استمفورد اشاره کرد. گروه فنی مهندسی رابین ژنراتور ارائه دهنده تمام قدرت های استمفورد به صورت کوپله شده با موتور و تک می باشد.

دیزل ژنراتور استمفورد (Stamford)

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه خرید ژنراتور استمفورد  (stamford) و همچنین دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور استمفورد و لیست قیمت ژنراتور استمفورد با کارشناسان فنی شرکت رابین ژنراتور تماس حاصل فرمایید. این مجموعه ارائه دهنده انواع مولد های برق از معتبر ترین محصولات روز دنیا از قبیل کامینز، ولوو پنتا، پرکینز، دویتس، دوسان، کاترپیلار، لوول، موتورسازان، استمفورد، مکالته و ... به صورت کوپله شده و تک میباشد. تمام محصولات ارائه شده از جمله موتور دیزلی، موتور برق، ژنراتور، پمپ، بوستر پمپ و دیگر محصولات دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

موارد کاربرد ژنراتور استمفورد 

ژنراتور استمفورد از آن جاییکه توانایی تامین برق را دارد، می تواند در بیشتر فعالیت های صنعتی و حتی خانگی مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله کاربری های این ژنراتور ها، می توان به استفاده آن ها در بیمارستان ها، سرد خانه ها، سرورهای شبکه، کشتی ها، هواپیماها ، معادن ، مراکز صنعتی و … اشاره نمود. رابین ژنراتور در زمینه فروش ژنراتور و ارائه دهنده ی لیست قیمت انواع ژنراتور از جمله قیمت ژنراتور استمفورد انگلیس و همچنین کاتالوگ ژنراتور استمفورد و دیگر انواع ژنراتور می باشد.

 


آدرس : کرج ۴۵متری گلشهر ، خیابان ابوذر ، نبش کوچه تهرانی

شماره تماس  :  34648095-026     -     09125302176    -   09126668593

همواره رضایت شما مشتریان عزیز هدف این شرکت است. رضایت و همکاری با شما بهترین رزومه کاری برای شرکت رابین ژنراتور می باشد.
 

عکس