موبایل :  09126668593
موبایل : 09126668593
تلفن : 34648095-026
تلفن : 34648095-026
موبایل : 09125302176
موبایل : 09125302176

کاتالوگ دیزل ژنراتور کامینز Cummins

دانلود کاتالوگ دیزل ژنراتور

لیست قیمت دیزل ژنراتور کامینز

نمایندگی فروش دیزل ژنراتور

نمایندگی رسمی دیزل ژنراتور کامینز

قیمت دیزل ژنراتور کامینز 

کاتالوگ دیزل ژنراتور کامینز

مشخصات دیزل ژنراتور کامینز

شرکت رابین ژنراتور در زمینه فروش دیزل ژنراتور کامینز Cummins در ایران فعالیت دارد. شما بینندگان عزیز جهت دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور کامینز Cummins و استعلام قیمت میتوانید با کارشناسان فروش این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

دیزل ژنراتور کامینز 11 کاوا مدل X1.3-G2

مدل موتور : X1.3-G2
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI044E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 27 کاوا مدل X2.5G2

مدل موتور : X2.5-G2
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 38 کاوا مدل 4BTA3.9-G3

مدل موتور : 4BTA3.9-G3
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224C

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 40 کاوا مدل X3.3G1

مدل موتور : X3.3-G1
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144H

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 44 کاوا مدل X3.8-G4

مدل موتور : X3.8-G4
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI144G

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 55 کاوا مدل X3.8-G6

مدل موتور : X3.8-G6
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224D

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 55 کاوا مدل 4BT3.3G3

مدل موتور : 4BT3.3-G3
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224D

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 70 کاوا مدل S3.8-G7

مدل موتور : S3.8-G7
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI224E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 110 کاوا مدل 6BTA5.9G5

مدل موتور : 6BTA5.9-G5
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274C

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 138 کاوا مدل 6BTAA5.9G3

مدل موتور : 6BTAA5.9G3
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 150 کاوا مدل 6BTAA5.9G6

مدل موتور : 6BTAA5.9-G6
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 170 کاوا مدل 6BTAA5.9G7

مدل موتور : 6BTAA5.9-G7
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : UCI274F

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 200 کاوا مدل 6CTA8.3-G2

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6CTA8.3G2
برند ژنراتور : Stamford

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 220 کاوا مدل 6CTAA8.3G3

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6CTAA8.3G3
برند ژنراتور : Stamford

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 275 کاوا مدل QSL9G3

برند موتور :  Cummins
مدل موتور: QSL9-G3
برند ژنراتور : Stamford

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 330 کاوا مدل QSL9G5

مدل موتور : QSL9-G3
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI434D/444D

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 350 کاوا مدل NT855G6

مدل موتور : NT855-G6
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI434E/444E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 400 کاوا مدل NTA855G4

مدل موتور : NTA855-G4
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI434E/444E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 450 کاوا مدل QSX15G4

مدل موتور : QSX15-G4
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI 434F/444F

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 500 کاوا مدل QSX15-G6

مدل موتور : QSX15-G6
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI534C/544C

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 500 کاوا مدل QSZ13-G5

مدل موتور : QSZ13-G5
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI534C/544C

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 550 کاوا مدل QSX15G8

مدل موتور : QSX15G8
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI534D/544D

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 550 کاوا مدل KTA19-G4

مدل موتور : KTA19-G4
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI534D/544D

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 700 کاوا مدل VTA28-G5

مدل موتور : VTA28-G5
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI534F/544F

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 900 کاوا مدل QSK23-G3

مدل موتور : QSK23-G3
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI634H

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 1000 کاوا مدل KTA38-G3

مدل موتور : KTA38-G3
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI634H

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 1100 کاوا مدل QST30-G4

مدل موتور : QST30-G4
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI634J

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 1100 کاوا مدل KTA38G5

مدل موتور : KTA38G5
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : HCI634J

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 1400 کاوا مدل KTA50-G3

مدل موتور : KTA50-G3
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734A

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 1500 کاوا مدل KTA50G8

مدل موتور : KTA50G8
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734B

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 2000 کاوا مدل QSK60-G7

مدل موتور : QSK60-G7
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 2000 کاوا مدل QSK60-G3

مدل موتور : QSK60-G3
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734E

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 2250 کاوا مدل QSK60-G4

مدل موتور : QSK60-G4
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : PI734F

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 2500 کاوا مدل QSK60-G13

مدل موتور : QSK60-G13
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور ; PI734F

دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 3000 کاوا مدل QSK78-G9

مدل موتور : QSK78-G9
برند ژنراتور : Stamford
مدل ژنراتور : LV804T

دانلود کاتالوگ
نام فایل کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 11 کاوا مدل X1.3-G2 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 27 کاوا مدل X2.5G2 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 38 کاوا مدل 4BTA3.9-G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 40 کاوا مدل X3.3G1 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 44 کاوا مدل X3.8-G4 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 55 کاوا مدل X3.8-G6 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 55 کاوا مدل 4BT3.3G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 70 کاوا مدل S3.8-G7 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 110 کاوا مدل 6BTA5.9G5 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 138 کاوا مدل 6BTAA5.9G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 150 کاوا مدل 6BTAA5.9G6 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 170 کاوا مدل 6BTAA5.9G7 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 200 کاوا مدل 6CTA8.3-G2 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 220 کاوا مدل 6CTAA8.3G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 275 کاوا مدل QSL9G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 330 کاوا مدل QSL9G5 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 350 کاوا مدل NT855G6 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 400 کاوا مدل NTA855G4 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 450 کاوا مدل QSX15G4 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 500 کاوا مدل QSX15-G6 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 500 کاوا مدل QSZ13-G5 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 550 کاوا مدل QSX15G8 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 700 کاوا مدل VTA28-G5 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 900 کاوا مدل QSK23-G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 1000 کاوا مدل KTA38-G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 1100 کاوا مدل QST30-G4 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 1100 کاوا مدل KTA38G5 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 1400 کاوا مدل KTA50-G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 1500 کاوا مدل KTA50G8 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 2000 کاوا مدل QSK60-G7 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 2000 کاوا مدل QSK60-G3 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 2250 کاوا مدل QSK60-G4 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 2500 کاوا مدل QSK60-G13 دانلود کاتالوگ
دیزل ژنراتور کامینز 3000 کاوا مدل QSK78-G9 دانلود کاتالوگ

دیزل ژنراتور کامینز 

کارخانه موتور کامینز و دیزل ژنراتور کامینز یک شرکت آمریکایی می باشد که محصولات موتور (انجین)، پالایش و تولید نیرو را تولید و توزیع میکند. دیزل ژنراتور کامینز یک دستگاه قدرتمند برای تامین برق مورد نیاز است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار شده است. برای مشاوره و خرید دیزل ژنراتور کامینز و یا دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور کامینز Cummins و لیست قیمت دیزل ژنراتور کامینز با کارشناسان ما در رابین ژنراتور تماس بگیرید.

نمایندگی دیزل ژنراتور کامینز

در ایران این دیزل ژنراتور ها با نام دیزل ژنراتور کمنز شناخته می شوند و مشتریان و مصرف کنندگان با این اسم معمولا این ژنراتور را می شناسند. ژنراتور های دیزلی کمنز با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا توانایی تولید جریان برق با فرکانس های ۵۰ و ۶۰ هرتز را داراست. شرکت رابین ژنراتور عرضه کننده دیزل ژنراتور کامینز ( نمایندگی کامینز ) در ایران می باشد که همواره در تلاش هستیم با پشتیبانی و خدمات پس از فروش در کنار مشتریان خود باشیم تا با خیال آسوده از تولیدات این شرکت استفاده نمایند.

دیزل ژنراتور کامینز Cummins

از مزایای بیشمار دیزل ژنراتور کامینز می توان به توانایی آن در کنترل بارهای مختلف و کارایی بالا در هر نوع شرایط آب و هوایی نظیر محیط های گرم و یا با رطوبت بالا، در مقایسه با سایر دیزل ژنراتورها موجود در بازار اشاره کرد. دیزل ژنراتور کامینز Cummins طی سالهای طولانی با بازدهی بالا و عمر زیاد با به کارگیری قطعات بسیار با کیفیت، یکه تاز عرصه ی دیزل ژنراتورهای صنعتی موجود در بازار و محبوب مشتریان و صنعت کاران بوده و قدرت مورد نیاز آن ها را تامین نموده است. ذکر این نکات نیز خالی از لطف نیست که دیزل ژنراتور کامینز دارای گاورنر یا تنظیم کننده ی الکترونیکی و مکانیکی هوشمند برای تنظیم دور موتور، هیتر روغن و آب مخصوص استارت نرم در آب و هوای کوهستانی و سرد و همچنین شارژر AC برای بالا بردن بازدهی و راندمان دیزل بوده و از هر نظر محبوبیت و جایگاه ویژه ای را در صنعت به خود اختصاص داده است. همچنین دیزل ژنراتور کامینز برای تاسیسات توزیع (DG)، پیک اصلاح برق و مدیریت و کنترل قدرت در سازمان های تجاری و صنعتی بزرگ بسیار مناسب می باشد.
 


آدرس : کرج ۴۵متری گلشهر ، خیابان ابوذر ، نبش کوچه تهرانی

شماره تماس  :  34648095-026     -     09125302176    -   09126668593

همواره رضایت شما مشتریان عزیز هدف این شرکت است. رضایت و همکاری با شما بهترین رزومه کاری برای شرکت رابین ژنراتور می باشد.
 

عکس